بایگانی برچسب برای: کارگروه

آئین آغاز فعالیت شورای داوری کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری – مهرماه ۱۴۰۲

معرفی کمیته طرح و برنامه کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری

گزارش جلسه مشترک کارگروه مالیات، بیمه و کمیته حقوقی

معرفی دبیران و اعضای کارگروه‌های آموزش و‌ پژوهش، پشتیبانی و رفاهی و تاریخ شفاهی کانون