آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری

به اطلاع اعضاء پیوسته و وابسته کانون تهیه کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها میرسد، جلسه مجمع عمومی عادی در روز چهارشنبه بیست و دوم تیرماه راس ساعت 8 صبح در محل : ابتدای بزرگراه لشگری بین بیمه 3، کارخانه نوآوری آزادی، مجموعه استودیوهای ویکست تشکیل می گردد.

شایان دکر است که مجمع عمومی کانون تهیه کنندگان مطابق با بند 8 ماده 20 اساسنامه کانون تهیه کنندگان، به صورت مجازی و از طریق نشانی :

http://majma.stream1.ir/vmpa   صورت خواهد گرفت.

 لیکن حضور افراد واجد شرایط درمحل برگزاری بلامانع است.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و تصویب ترازنامه
  • انتخاب بازرس و مدیر مسئول
  • استماع برنامه های هیئت مدیره و تصویب آن

و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی کانون تهیه کنندگان است.

هیئت مدیره کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری

کانون فرهنگی هنری تهیه کنندگان رسانه های دیداری