به نام خدا
با سلام و احترام

دبیران و اعضای کارگروه مالیات و بیمه کانون تهیه کنندگان رسانه‌های دیداری معرفی شدند:

– ضمن تشکر از زحمات دو سال گذشته برادر ارجمندمان آقای امیر رضا کاوه مجددا ایشان به عنوان دبیر کارگروه مالیات قبول زحمات فرمودند.
– ضمن تشکر از زحمات گذشته برادر ارجمندمان آقای داوود نجفی برزگر مجددا ایشان به عنوان دبیر کارگروه بیمه قبول زحمت فرمودند.

اعضای محترم کارگروه مالیات

 •  خانم الهام پیرهادی
 •  آقای عزیز علیزاده
 •  آقای امیرسیامک قطبی
 •  آقای داوود نجفی
 •  آقای احسان نیلی

دبیر محترم گروه مشاورین
آقای مسعود داراب

✅ اعضای محترم کار گروه بیمه

 • آقای امیرحسین اکاتی
 • خانم الهام پیرهادی
 • آقای مرتضی حداد
 • آقای گودرز عزیزی
 • آقای محسن لطفی
 • آقای فرید ملک محمدی

دبیر محترم مشاورین
آقای مهندس محمد متین

شرح ماموریت دو کار گروه
– با توجه راهبرد مشخص هر دو گروه در موضوع پیگیری تدوین قوانین هم سو در مجلس شورای اسلامی با هدف تسهیل در مسایل بیمه و مالیات صنعت رسانه هر دو گروه جلسات تخصصی مشترک برگزار نمایند.
– پیگیری پرونده‌های ارجاعی اعضای محترم کانون به هیات‌های حل اختلاف و حضور موثر نمایندگان کانون در هیات حل اختلاف و انجام مشاوره دفاع از پرونده‌های اعضای محترم کانون.
– پیگیری مطالبه‌گر از نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در تدوین قوانین و بخشنامه‌های تسهیل گر و همخوان با شرایط واقعی تولید در صنعت رسانه.
– ارتباط موثر با اعضای محترم کانون در پیگیری مسایل فردی و گروهی اعضا در سازمان‌های مرتبط.
– تهیه و تنظیم پیش نویس انواع قراردادهای تخصصی در حوزه رسانه با مشارکت کمیته حقوقی و شورای داوری کانون.

با آرزوی توفیق روز افزون و تشکر پیشاپیش از زحمات اعضای محترم کارگروه مالیات و بیمه.

دبیرخانه کانون تهیه کنندگان
رسانه های دیداری