به نام خدا
با سلام و احترام

دبیران و اعضای محترم کارگروه‌های آموزش و‌ پژوهش، پشتیبانی و رفاهی و تاریخ شفاهی کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری معرفی شدند:

– ضمن تشکر از زحمات دو سال گذشته برادر ارجمندمان آقای محسن زارعیان مجددا ایشان به عنوان دبیر کارگروه آموزش و پژوهش قبول زحمات نمودند.
– همچنین تشکر از زحمات دو سال گذشته خواهر ارجمندمان خانم الهام پیرهادی در کارگروه‌های مختلف، در دور جدید فعالیت به عنوان دبیر کارگروه پشتیبانی و رفاهی قبول زحمت کردند.
– خانم الهام حاتمی هم به عنوان مدیر پروژه تاریخ شفاهی هنرمندان رسانه‌های دیداری قبول زحمت نمودند.

اعضای محترم کار گروه آموزش و پژوهش
 • آقای علی آقاجان زاده
 • آقای پیام ابراهیم پور
 • آقای کاوه امیری جاوید
 • آقای ایمان ایرانمنش
 • آقای قاسم پور محمداورنگی
 • آقای رضا توکلی
 • آقای حامد جواد زاده
 • آقای رضا داستانی
 • آقای وحید رونقی
 • آقای سید احمد سید پایداری
 • آقای فواد صفاریانپور
 • آقای عبدالرضافیروزان
 • آقای رحمت الله محمدی

شرح ماموریت کار گروه آموزش و‌پژوهش 

• پیگیری تفاهم‌نامه‌های قبلی و ایجاد ارتباط‌های جدید در برقراری آموزشگاه‌های کانون
• تهیه و تنظیم درسنامه‌های دوره‌های تخصصی رسانه
• دعوت از اساتید رسانه در برگزاری دوره‌های تخصصی رسانه
• ایجاد دوره‌های کارورزی در پروژه‌های درحال تولید، ویژه هنرجویان ممتاز دوره‌های برگزار شده در آموزشگاه کانون
• معرفی هنرجویان ممتاز دوره‌های برگزار شده به پروژه‌های در حال تولید صنعت رسانه

اعضای محترم کار گروه پشتیبانی و رفاهی
 • آقای احسان ارغوانی
 • آقای محمد تن
 • آقای رضا جاپلقی
 • آقای سهیل سلیمانی
 • آقای مسعود صنم
 • آقای محمد علیئی
 • آقای مجتبی کشاورز
 • خانم راهله محمدجانی

شرح ماموریت کار گروه پشتیبانی و رفاهی

• ایجاد ارتباط‌های سازمانی و ارگانی برای دریافت تسهیلات رفاهی ویژه اعضای محترم کانون
• پیگیری تفاهم‌نامه‌های قبلی و ایجاد تفاهم‌نامه‌های جدید در راستای مسایل رفاهی، خدمات بیمه و پزشکی اعضای محترم کانون
• پیگیری برقراری وام‌های کارآفرینی و وام‌های ضروری ویژه اعضای محترم کانون

 اعضای محترم پروژه تاریخ شفاهی
 • خانم محدثه احمدی
 • آقای دکتر محمد ارفع
 • خانم زهره پارسانیا
 • آقای وحید عباسی
 • آقای مرتضی عظیمی
 • آقای محسن لطفی
 • آقای محمد مصداقی

شرح ماموریت پروژه تاریخ شفاهی 

• ماموریت ضبط مستند از زندگی کاری تهیه‌کنندگان، کارگردان‌ها و مجریان پیشکسوت رسانه‌های دیداری
• طراحی و اجرای مراسم گرامیداشت هنرمندان رسانه‌های دیداری در اماکن فرهنگی کشور در سطح گسترده

با آرزوی توفیق روز افزون و تشکر پیشاپیش از زحمات اعضای محترم کارگروه‌های آموزش و پژوهش، پشتیبانی و رفاهی و تاریخ شفاهی.

دبیرخانه کانون تهیه‌کنندگان

رسانه‌های دیداری