برگزاری مجمع عمومی 1401 کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری

اطلاعیه شماره ۱۲ کمیته اجرایی مجمع عمومی عادی سالیانه چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱
ضمن سپاس و قدردانی از اعضا محترم کانون بابت حضور پرشور در مجمع ، نتیجه آرا مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح ذیل اعلام می گردد.
۱. تصویب پیشنهادات هیات مدیره
موافق : ۲۱۹ رای
مخالف: ۹ رای
۲- تصویب ترازنامه مالی
موافق : ۲۲۲ رای
مخالف: ۶ رای
۳- انتخاب بازرس
– مسعود بانصیری ۱۵۵ رای
– مهدی برومند ۴۸ رای
– یوسف بچاری ۲۵ رای

۴- انتخاب مدیر مسول
– مریم جلالی ۱۶۶ رای
– محمد دلاوری ۳۷ رای
– مریم فیروزی ۲۵ رای
کمیته اجرایی مجمع عمومی عادی سالیانه چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱