نشریه دیداری نو

منتشر شد…

با توجه به مرجعیت کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری، در حوزه تولیدات رسانه ایی، هفته نامه دیداری نو قصد دارد به عنوان پایگاهی برای اطلاع رسانی، هماهنگی، آموزش، پیگیری مطالبات، توسعه ارتباطات و رفع نیازهای عمومی تمامی مشاغل مرتبط با تولید برنامه های دیداری معرفی شود.

نشریه تخصصی کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری جایی است برای نقد و‌بررسی برنامه های تلویزیونی و پلتفرم ها و کفتگو با برنامه سازان رسانه های دیداری .نشر گزارش از پشت صحنه جدیدترین تولیدات رسانه ای همچنین نشر تاریخ شفاهی تلویزیون.و نیز معرفی آخرین تکنولوژی های حوزه صدا وتصویر. آشنایی با ترندهای روز تکنولوژی در خصوص تولیدات رسانه های دیداری صنعت استریمینگ صنعت جلوه های ویژه معرفی نوآوریهای روز دنیا در زمینه های تولید، بازاریابی و ارائه محصولات اخبار جشنواره های جهانی تولیدات رسانه های دیداری و..

نشریه دیداری نو

با توجه به داشتن مخاطب دانشگاهی و لزوم به روزرسانی اطلاعات مخاطبان، در هر شماره برخی از مقالات علمی و پژوهشی داخلی و یا ترجمه مقالات خارجی منتشر خواهد شد.

موضوعات نشریه:

 • معرفی پروژه های در حال تولید
 • قوانین و مقررات تازه تصویب شده
 • اظهار نظر مسئولین مربوطه
 • آشنایی با ترندهای روز تکنولوژی در خصوص تولیدات رسان ههای دیداری
 • صنعت استریمینگ
 • صنعت جلوه های ویژه
 • معرفی نوآوریهای روز دنیا در زمینه های تولید، بازاریابی و ارائه محصولات
 • اخبار جشنواره های جهانی تولیدات رسانه های دیداری
 • مدیریت مالی و اقتصادی تولیدات
 • مارکتینگ و بازاریابی تولیدات
 • تکنولوژی های روز
 • جامعه شناسی تولیدات تصویری

شما می‌توانید این نشریه را به صورت رایگان دانلود نمایید.