بایگانی برچسب برای: مجمع عادی سالیانه

اطلاعیه شماره ۱۴ کمیته اجرایی مجمع عمومی عادی سالیانه پنجشنبه هفتم اردیبهشت

ضمن سپاس و قدردانی از اعضا محترم کانون بابت حضور پرشور در انتخابات مجمع ، نتیجه آرا مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح ذیل اعلام می گردد.

اطلاعیه شماره ۱۳ کمیته اجرایی مجمع عمومی عادی سالیانه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲

ضمن تشكر از اعضا محترم كانون بابت حضور پرشور در انتخابات هيئت مدیره و بازرس ، به اطلاع ميرساند زمان رای گیری تا ساعت ۱۹ تمدید و در همان ساعت بصورت زنده از طریق لینک ذیل نتایج انتخابات مجمع اعلام خواهد شد.

اطلاعیه شماره ده کمیته اجرایی مجمع عمومی عادی سالیانه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ضمن تشکر مجدد از کاندیداهای محترم که با نیت خیر و دگرخواهانه خود قدم پیش گذاشته اند که مج مع پیش رو با شکوه کامل و وحدت و همگرایی بیش از گذاشته برگزار گردد ، به پیوست یاداشت و دلیل انصراف برخی از کاندیداهای محترم به اطلاع اعضای معظم کانون می رسد .

اطلاعیه شماره ۱-۴ کمیته اجرایی مجمع عمومی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

با توجه به سوالات اعضای محترم پیرامون شرح وظایف اعضا هیات مدیره و بازرس در دو بخش مستقل مواردی به به اطلاع اعضا رسانده میشود:
**بخش دوم اعضا هیات مدیره : *
مطابق با ماده ۲۵ و۲۶ اساسنامه کانون ، شرح وظایف اعضا هیات مدیره به این شرح توضیح داده شده است:

اطلاعیه شماره سه کمیته اجرایی مجمع عمومی عادی سالیانه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

طبق فهرست اسامی و شماره تماس های اعضای محترم کانون که توسط دبیرخانه به کمیته اجرایی مجمع ارائه شد(لیست پیوست ) ،لینک سامانه رای گیری مجمع برای تمام اعضا واجد شرایط در تاریخ چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ ارسال خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ” کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری”

به اطلاع اعضاء پیوسته و وابسته کانون یا نمایندگان قانونی آنها میرسد، جلسه مجمع عمومی عادی در روز چهارشنبه بیست و دوم تیرماه راس ساعت 8 صبح در محل : ابتدای بزرگراه لشگری بین بیمه 3، کارخانه نوآوری آزادی، مجموعه استودیوهای ویکست تشکیل می گردد.