کارگاه آموزش فیلمنامه نویسی برای فیلم کوتاه با تدریس خانم شبنم وثوقی به همت کمیته آموزش و پژوهش کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری در تاریخ ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ با حضور حد نصاب هنرآموزان برگزار گردید.

در این کارگاه که به صورت پودمانی برگزارشد هنرآموزان ضمن آشنایی با مفاهیم پایه فیلمنامه نویسی برای فیلم کوتاه، نگارش فیلمنامه برای فیلم کوتاه را تمرین کردند.

این دوره به مدت ۱۰ ساعت با همکاری مرکز خدمات رسانه‌ای ساترا در محل آومیک انجام شد. بنا به درخواست هنرآموزان بنا شد دوره پیشرفته این کارگاه نیز در تابستان برگزار گردد.

به دلیل استقبال وسیع هنرآموزان قرار شد دوره مذکور (فیلمنامه نویسی برای فیلم کوتاه) به صورت آنلاین برای آن دسته از هنرآموزان که امکان حضور نداشتند در ماه جاری برگزار گردد.