گزارش جلسه هیئت مدیره کانون در روز یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

  • ارائه گزارش اجرایی و دستاوردها برپایی غرفه کانون در دومین نمایشگاه رصتا توسط مدیرعامل محترم کانون.
  • بررسی روند مسایل اجرایی جشنواره دیدار.
  • مصوبات ویژه برگزاری ورک شاپ‌های تخصصی با دبیری آقای احمد زالی.
  • مصوبات شیوه نامه بررسی پرونده های ارجاعی به کمیته جذب و عضویت کانون.
  • در پایان هیئت مدیره کانون از تلاش های تیم اجرایی غرفه کانون در دومین نمایشگاه رصتا صمیمانه تشکر داشتند و همچنین مقرر شد در اولین گردهمایی عمومی کانون از همکاران ارجمند تیم اجرایی تقدیر و‌ حق شناسی رسمی صورت گیرد .

دبیرخانه کانون تهیه کنندگان