پروژه تاریخ شفاهی کانون؛ استاد الله یار عطابخشی

در این قسمت از روایت #تاریخ_شفاهی کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری به سراغ استاد #الله_یار_عطابخشی از پیشکسوتان محترم و عزیز گویندگی رادیو، اجرا و تهیه کنندگی تلویزیون رفته‌ایم.  روایت این برنامه برعهده #محسن_زارعیان است به کارگردانی #الهام_حاتمی.
با تشکر از مشارکت مجموعه استودیوهای #ویکست در ضبط پروژه #تاریخ_شفاهی کانون.

و با تشکر از زحمات کارگروه محترم #تاریخ_شفاهی:
#محسن_لطفی
#محمد_مصداقی
#زهرا_حسینی
#زهره_پارسانیا
#محمد_ارفع
#وحید_عباسی
#محدثه_احمدی
عکاس تاریخ شفاهی
#حسین_خرمشاهی