گزارش جلسه آذرماه هیئت مدیره کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری در ساختمان جدید دبیرخانه:

  • گزارش انتقال دبیرخانه کانون به ساختمان جدید کانون در خیابان حبیب الهی.
  • ارائه گزارش مدیرعامل محترم کانون جناب آقای مسلم آقاجان‌زاده از فعالیت‌های اخیر کانون در موضوع همکاری و تعامل با ارگان‌های مختلف.
  • بررسی نتیجه مذاکرات کانون در جلسات وزارت اقتصاد.

مصوبات هیئت مدیره کانون:

  • برگزاری ورک شاپ‌های تخصصی با مدیریت جناب آقای احمد زالی در فصل زمستان در ساختمان جدید کانون.
  • موافقت با فعالیت خبری کانون در بخش سینما و تلویزیون در فضای مجازی.
  • انتخاب جناب آقای امیرحسین خرمشاهی به عنوان قائم مقام مدیرمسئول و مدیر اجرایی مجله دیداری نو و مدیر ثبت و‌ ضبط تاریخ شفاهی پیشکسوتان تلویزیون.
  • حمایت هیئت مدیره کانون در تقویت #مجله_دیداری_نو و تاکید بر گسترش کمی و‌ کیفی ضبط و ثبت تاریخ شفاهی تهیه‌کنندگان و کارگردانان و مجریان تلویزیون.
  • شرکت کانون در نمایشگاه رصتا با مشارکت ساترا.
  • انتخاب سرکار خانم الهام پیرهادی به عنوان مدیر اجرایی کانون در نمایشگاه رصتا.
  • تاکید هیئت مدیره کانون در تنظیم و بازنگری در راهبرد و نقشه راه پیش روی کانون در کارگروه‌های مختلف.