شماره صفر نشریه دیداری نو

اولین شماره مجله «دیداری نو» منتشر شد. شما می‌توانید این مجله را به صورت رایگان دانلود نمایید.